Poniedziałek, 20 maja 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.