W synodzie nie chodzi o taką dyskusję, jaką podejmuje się w firmach i korporacjach, by usprawnić ich działalność. Chodzi o słuchanie Ducha Świętego i odkrywanie Jego woli wobec Kościoła. Musi nam towarzyszyć świadomość, że to Bóg nas prowadzi – „jesteśmy gliną w rękach Boskiego Garncarza” (Iz 64,8). Każde spotkanie synodalne jest związane z modlitwą, można powiedzieć, że jest przedłużeniem modlitwy.

Nasza parafia weszła na Drogę synodalną. Dokładne informacje na temat synodu i pytań synodalnych są na stronie internetowej Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Swoje przemyślenia i wnioski można złożyć na piśmie do skrzynki która jest umieszczona przy ołtarzu NSPJ lub przesłać bezpośrednio do Kurii. Na stronie diecezji jest specjalny formularz synodalny.

Ku Kościołowi Synodalnemu: Komunia, Uczestnictwo i Misja - plik pptx