Sobór Watykański II, szczególnie w Dekrecie o apostolstwie świeckich zalecał powoływanie Rad Parafialnych, które wspierałyby działalność apostolską Kościoła na polu ewangelizacji i uświęcania, czy to na terenie charytatywnym i społecznym oraz w innych działaniach przy zgodnej współpracy kapłanów ze świeckimi. Idąc za zaleceniami Soboru, Konferencja Episkopatu Polski opracowała wytyczne w sprawie powołania Rad Parafialnych.

Parafialna Rada Duszpasterska:

Czaniec (2022 – 2027)
1. Ks. Wiesław Ostrowski – proboszcz
2. Ks. Piotr Zawarus – wikariusz
3. Ks. Marcin Madura – wikariusz
4. Ks. Adam Łomozik – rezydent
5. S. Konstancja Piskor – katechetka
6. P. Urszula Piekiełko
7. P. Joanna Faber
8. P. Krystyna Wykręt
9. P. Wiesław Gąsiorek
10. P. Łukasz Romik
11. P. Urszula Dudek
12. P. Leszek Bakalarski
13. P. Barbara Pszczółka
14. P. Eugenia Kula
15. P. Włodzimierz Trojak
16. P. Danuta Krawczyk

Parafialna Rada d.s. Ekonomicznych

(2022 – 2027)
1.    P. Krzysztof Chodorowski
2.    P. Teresa Lipowiecka
3.    P. Tomasz Gawęda