Sobór Watykański II, szczególnie w Dekrecie o apostolstwie świeckich zalecał powoływanie Rad Parafialnych, które wspierałyby działalność apostolską Kościoła na polu ewangelizacji i uświęcania, czy to na terenie charytatywnym i społecznym oraz w innych działaniach przy zgodnej współpracy kapłanów ze świeckimi. Idąc za zaleceniami Soboru, Konferencja Episkopatu Polski opracowała wytyczne w sprawie powołania Rad Parafialnych.

Na wniosek Ks. proboszcza Stanisława Śmietany, Ks. Bp Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej dekretem z dnia 29 października 2007 roku powołał Radę Parafialną i zatwierdził ją w następującym składzie:
1. Leszek Bieniek
2. Wiesław Gąsiorek
3. Tomasz Gawęda
4. Stanisław Kajor
5. Ryszard Kołek
6. Teresa Lipowiecka
7. Ryszard Mreńca
8. Sławomir Nalborczyk
9. Wojciech Waligóra
10. Ireneusz Wykręt

Nadto w skład Rady Parafialnej z nominacji weszli księża wikariusze:
11. Marek Duraj
12. Jacek Urbaczka
13. Krzysztof Chodorowski, szafarz Najświętszego Sakramentu
14. Siostra Felicja Urban, Przełożona ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
15. Władysław Kubik, organista

W dniu 28 września 2012 roku, po 5 latach działalności Rady Parafialnej Ks. Bp Tadeusz Rakoczy przedłużył jej istnienie do końca 2017 roku. Po rezygnacji Stanisława Kajora, na jego miejsce został wybrany Stanisław Godlewski.
Nadto w skład Rady Parafialnej z nominacji weszli księża wikariusze:
11. Ks. Lech Kalinowski,
12. Ks. Tomasz Michniok,
13. Krzysztof Chodorowski, szafarz Najświętszego Sakramentu,
14. Siostra Antonina Wojdyła, Przełożona ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Duch Świętego de Saxia
15. Władysław Kubik, organista

Rada Parafialna już przez drugą kadencję pełni funkcję doradczą w sprawach gospodarczych i inwestycyjnych.