Koło Misyjne Dzieci istnieje przy naszej parafii od roku 2000. Zostało założone przez s. Gabrielę Droździel, Kanoniczkę Ducha Świętego, obecnie misjonarkę pracująca w Burundi Od 2004 do 2008 roku kołem opiekowała się s. Felicja Urban, a od 2008 s. Edyta Wesołowska. Koło misyjne jest cząstka dużej wspólnoty PDMD, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Do naszej grupy należą dzieci ze szkoły podstawowej.
Celem spotkań i działalności Koła Misyjnego Dzieci jest pomoc misjom. Dzieci podejmują program duchowej i materialnej pomocy dzieciom w krajach misyjnych. Modlą się za konkretnych misjonarzy, podejmują różne inicjatywy zdobywania pieniędzy na cele misyjne: organizują loterię, zbierają znaczki, przygotowują pocztówki, pisanki, palmy. Kolędują również dla misji w okresie Bożego Narodzenia. Poprzez duchową adopcję serca, którą objęte są 2 dzieci z Burundi, wysyłają dla nich regularnie pieniądze na ich naukę i utrzymanie. Pomagają również innym dzieciom poprzez dodatkowe zbiórki np. „Piłka dla dzieci z Bujumbury”. Biorą udział w Kongresach Misyjnych i animują środowisko szkolne do pomagania misjom. Każdy trud, cierpienie, modlitwa to także pomoc dla tych, którzy głoszą Chrystusa na krańcach świata.
Celem cotygodniowych spotkań jest uwrażliwienie dzieci a przez nie również ich rodzin na dzieło misyjne Kościoła. Poznając życie swoich rówieśników na innych kontynentach, dzieci włączają się czynnie w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Mali misjonarze z parafii czanieckiej bardzo czynnie włączają się w życie Kościoła lokalnego. Przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy Św., nabożeństw różańcowych, drogi krzyżowej, czasami nawet przygotowują małe spektakle.
W ramach Koła Misyjnego Dzieci działa schola dziecięca. Schola dziecięca powstała 22 września 2007 r. Należy do niej 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej. Dzieci spotykają się na próbach w każdą sobotę o godzinie 9.30 w salce Domu Katechetycznego. Uczą się nowych pieśni liturgicznych, aby swoim śpiewem ubogacać liturgię w czasie Mszy Św. o godz 10.45. Animatorką śpiewu jest Elżbieta Prus. Opiekę duchową nad Scholą Dziecięcą sprawuje siostra katechetka Liliana Żaczek ze Zgromadzenia Sióstr Duchaczek.
Na spotkania Scholi Dziecięcej zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią śpiewać i w ten sposób oddają chwałę Panu Bogu.
Św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał, że człowiek jest wielki nie przez to co ma, ale przez to czym dzieli się z innymi. I my pragniemy nadal w naszej parafii realizować słowa Wielkiego Rodaka, poprzez działające ognisko misyjne. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Spotykamy się w soboty o godzinie 9.00 w salce przy kościele.