Koło Misyjne Dzieci istnieje przy naszej parafii od roku 2000. Zostało założone przez s. Gabrielę Droździel, Kanoniczkę Ducha Świętego, obecnie misjonarkę pracująca w Burundi Od 2004 do 2008 roku kołem opiekowała się s. Felicja Urban, a od 2008 s. Edyta Wesołowska. Dzisiaj Kołem Misyjnym opiekuje się S. Konstancja.
Koło misyjne jest cząstka dużej wspólnoty PDMD, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Do naszej grupy należą dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież.
Celem spotkań i działalności Koła Misyjnego Dzieci jest pomoc misjom. Dzieci podejmują program duchowej i materialnej pomocy dzieciom w krajach misyjnych. Modlą się za konkretnych misjonarzy, podejmują różne inicjatywy zdobywania pieniędzy na cele misyjne. Kolędują również dla misji w okresie Bożego Narodzenia. Podejmują duchową adopcję serca dzieci, którym, wysyłają regularnie pieniądze na ich naukę i utrzymanie.  Biorą udział w Kongresach Misyjnych i animują środowisko szkolne do pomagania misjom. Każdy trud, cierpienie, modlitwa to także pomoc dla tych, którzy głoszą Chrystusa na krańcach świata.
Celem cotygodniowych spotkań jest uwrażliwienie dzieci a przez nie również ich rodzin na dzieło misyjne Kościoła. Poznając życie swoich rówieśników na innych kontynentach, dzieci włączają się czynnie w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Misjonarze z parafii czanieckiej czynnie włączają się w życie Kościoła lokalnego. Przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy Św., nabożeństw różańcowych, drogi krzyżowej, czasami nawet przygotowują małe spektakle.
Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszej wspólnoty zapraszamy cię w każdy poniedziałek na godz. 16.00 do salki parafialnej przy kościele.