Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Mt 28, 19-20

Jesteśmy grupą dorosłych, która pragnie pogłębienia swojej relacji z Bogiem. Każdy jest mile widziany.
Jeżeli chcesz porozmawiać o Panu Bogu i sprawach związanych z wiarą czy po prostu pomodlić się to serdecznie zapraszamy Cię na nasze spotkania, które odbywają się w każdą środę po mszy wieczornej według schematu:
•    I środa miesiąca adoracja w kościele
•    II środa miesiąca spotkanie w salce przy kościele na dzieleniu się wiarą
•    III środa miesiąca uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
•    IV środa miesiąca spotkanie w salce na krótkiej modlitwie i agapie

Opiekę nad grupa sprawuje ks. Marcin Madura