- To wdzięczność za cztery i pół wieku obecności Pana Jezusa z nami - mówili parafianie, którzy wraz z duszpasterzami dziękowali nie tylko w czasie jubileuszowej Eucharystii, ale także na adoracji przez cały poprzedzający tydzień.
Jak zaznacza ks. prał. Stanisław Śmietana, proboszcz parafii, wdzięczność za 450 lat istnienia parafii to także podziękowanie za opiekę Matki Bożej Czanieckiej, czczonej tu w obrazie umieszczonym w głównym ołtarzu.
Samo dziękczynienie trwało tydzień, podczas którego codziennie wierni uczestniczyli w adoracji Pana Jezusa. Odbywały się też konkursy dla dzieci i inne przygotowania. Centralną uroczystością była Eucharystia, 30 sierpnia koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla, z udziałem licznych kapłanów, przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarzystów.
- Cieszę się, że nie zapomnieliście podziękować Chrystusowi samemu, naszemu Zbawicielowi, za Jego cichą obecność, nie zawsze przez nas dostrzeganą, a przecież realną, w tym skromnym chlebie - mówił bp Pindel w homilii, przypominając, że jubileusz jest okazją, by podziękować za wszystkie łaski, otrzymane w kolejnych świątyniach sakramenty, a także za ludzi. To wdzięczność za przodków, którzy wznosili obecny i poprzednie kościoły, a także duszpasterzy tu pracujących i stąd pochodzących, jak również za wszystkie pokolenia wiernych, którzy stanowili wspólnotę tej parafii.
Bp Pindel zachęcił też do wdzięczności Bogu za to, że wśród tutejszych parafian dojrzewali w wierze przodkowie św. Jana Pawła II: pradziadkowie i dziadkowie. Jak zaznaczał, to dzięki ich religijności później mały Karol Wojtyła mógł zetknąć się z cichą, połączoną z chorobą pobożnością matki i męską, gotową do ofiary pobożnością ojca, a potem także pobożnością brata, oddanego lekarza.
O tym św. Jan Paweł II pamiętał i jego pamiętne słowa o związku z czaniecką parafią widnieją dziś nad kościelną chrzcielnicą obok prezbiterium. Wraz z pamiątkową tablica umieszczona jest też papieska piuska, którą parafia otrzymała w darze.
O tych związkach przypominała też wystawa papieskich fotografii, prezentowana z okazji jubileuszu na placu wokół kościoła.
Przed jubileuszem ukazał się album o parafii, a dziękczynną modlitwę zakończył zorganizowany z rozmachem festyn.