Najcenniejszym zabytkiem w czanieckim kościele jest znajdujący się w ołtarzu głównym, czczony od XVI w. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wykonany na desce pokrytej złotym tłem i jest wzorowany na obrazie Matki Bożej z Piekar Śląskich.
Do obecnej świątyni obraz został wprowadzony 24 sierpnia 1924 roku.
W październiku 2008 roku odnowiono ramy obrazu oraz wykonano zasłony ze sceną Zwiastowania. Od tego czasu odsłonięciu obrazu towarzyszy dźwięk fanfar.

Matko Boża Czaniecka
Matko Boża Czaniecka,
Ciebie pozdrawiamy
Ku Tobie z miłością
swe serca zwracamy.
Od wieków królujesz
w tej naszej świątyni,
tu wiele dobrego
obecność Twa czyni.

Refren:
Matko Boża Czaniecka
w Tobie pokój jest wielki
Ty nawiedzaj nasze rodziny,
nasze domy na czas wszelki,
nasze domy na czas wszelki

Związany z naszym
miejscem jest Jan Paweł II,
tu jego przodkowie żyli
przez czas długi.
On, nasz wielki rodak,
powierzył się Tobie
w nim Ojciec Niebieski
upodobał sobie.

Idąc jego przykładem
Tobie zawierzamy,
nawiedź nas Maryjo,
wiedź nas w niebios bramy.
Na swych rękach trzymasz
Zbawiciela świata,
oddawaj nas Jemu,
no Matko nasza.