W 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża podziękowaliśmy za naszego rodaka - następcę św. Piotra.
Tę wdzięczność czuliśmy tego dnia jako naród, ale czuliśmy ją szczególnie my: parafianie z Czańca, z którym polski papież był związany rodzinnie, poprzez pochodzących stąd swoich przodków. O tej więzi i pamięci o czanieckich korzeniach mówił za każdym razem, kiedy spotykał się z pielgrzymami z naszych stron. Dziś jego słowa zapisane są w naszej świątyni, by przyszłe pokolenia parafian też pamiętały...

W naszych sercach pozostała duma i radość, a w pamięci - słowa, których słuchaliśmy podczas pielgrzymek papieża do ojczyzny, a także podczas innych papieskich homilii i wystąpień. Czytaliśmy je w kolejnych dokumentach papieskiego nauczania.
Znakiem naszej wdzięczności stał się wzniesiony na wprost świątyni monument: pomnik z popiersiem św. Jana Pawła II. Dlatego 40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu uczciliśmy wspólną modlitwą w czasie Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Ostrowskiego w kościele, a także uroczystą procesją zakończoną modlitwą przy pomniku papieża. Oddaliśmy cześć papieżowi, który jest nam bliski nie tylko jako rodak, ale dziś także orędownik naszych modlitw...