Triduum Paschalne w parafii św. Bartłomieja w Czańcu.

WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA OSTATNIEJ WIECZERZY
18.00 - MSZA SW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
19.00 - STRAZ HONOROWA I RÓŻE KOBIET
20.00 - RODZICE I DZIECI Z I ROCZNICY KOMUNII ŚWIETEJ
20.30 - KOŁO GOSPODYŃ I RADIO MARYJA
21.00 - GODZINA ŚWIĘTA EKSPIJACYJNA
22.00 - ZAKOŃCZENIE CZUWANIA

WIELKI PIĄTEK DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI ZBAWICIELA
7.00 –  ROZPOCZĘCIE CZUWANIA
16.00 –  DROGA KRZYŻOWA
17.15 –  LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
22.00 –  ROZMYŚLANIE O MĘCE PAŃSKIEJ w wykonaniu młodzieży

WIELKA SOBOTA - DZIEŃ CISZY GROBOWEJ
POŚWIECENIE POKARMÓW:
GODZ. 10.00, 11.00 i 15.00 - W KOŚCIELE PARAFIALNYM.
GODZ. 14.00 - CZANIEC GÓRNY PRZY KAPLICY I PRZY GIMNAZJUM,
- ZAGŁĘBOCZE PRZY KRZYŻU
- BUKOWIEC PRZY KAPLICY
GODZ. 18.00 - LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY I MSZA ŚW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO POŁĄCZONA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ

PORZĄDEK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

WIELKI PIĄTEK
  7.00 - 8.00  SIOSTRY ZAKONNE
  8.00 - 9.00  SZKO ŁY ŚREDNIE, ZAWODOWE,
  9.00 - 10.00     KLASY III GIMNAZJUM oraz kl. VII i VIII
10.00 - 11.00        KLASY IV, V, VI SZKO ŁY  PODSTAWOWEJ
11.00 - 12.00        KLASY O, I, II, III SZKO ŁY  PODSTAWOWEJ

WIELKA SOBOTA
  7.00 - 8.00         SIOSTRY ZAKONNE
  8.00 – 17.30         ADORACJA INDYWIDUALNA