Uroczystość odpustowa ku czci św. Bartłomieja w tym roku była okazją, żeby podziękować świętemu patronowi za opiekę nad naszą czaniecką parafią. Stała się też sposobnością, byśmy wspólnie podziękowali za 25 lat kapłańskiej posługi naszego rodaka, ks. kan. Adama Bieńka, obecnie sprawującego urząd kanclerza w Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej.
Jak zaznaczył na wstępie ks. proboszcz Wiesław Ostrowski, złożone w czanieckim kościele św. Bartłomieja dziękczynienie za ćwierćwiecze kapłaństwa jest też przypomnieniem, że właśnie w tej świątyni ks. Adam sprawował 25 lat temu swoją prymicyjną Mszę Świętą.
- Panu Bogu dziś dziękuję za dar kapłaństwa, za ludzi, których spotkałem na tej drodze, którzy do momentu święceń, ale i do tego dzisiejszego momentu mnie doprowadzili. Dziękuję za tę wspólnotę parafialną w Czańcu. Jednocześnie do intencji dziękczynnej chciałbym dodać prośbę do dobrego Boga, aby wzbudził w sercach młodych ludzi w tej parafii powołanie do kapłaństwa i również do służby w życiu zakonnym - mówił ks. Bieniek.
Ksiądz Jubilat przewodniczył Sumie odpustowej, a homilię wygłosił ks. prał. Krzysztof Ryszka. Przy ołtarzu Ksiądz Proboszcz powitał także koncelebransów, kapłanów naszego dekanatu.
- Gromadzimy się przy ołtarzu, by wraz z tobą, drogi nam Jubilacie dziękować za twoje powołanie, życie i za twoją realizację kapłańskiego powołania - mówił w homilii ks. prał. Ryszka, przypominając lata dojrzewania do tej decyzji, by pójść za Panem, a także czas seminaryjnej formacji w Krakowie. Przypominał też, że jako motto swojej kapłańskiej drogi 25 lat temu ks. Adam Bieniek wybrał słowa Psalmu 16: "Pan mym dziedzictwem i przeznaczeniem. To właśnie Ty mój dział zabezpieczasz".
- Świętujemy twój jubileusz na uroczystości odpustowej ku czci św. Bartłomieja. To patron, który uczy wiary opartej na osobisty spotkaniu z Chrystusem, wiary wiernej aż do ofiary z życia - mówił ks. prał. Ryszka, życząc, aby wypełniane kapłańską posługą kolejne lata były światłem, które rozjaśni innym drogę do Chrystusa.
W uroczystej liturgii uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, a wspólną modlitwę zakończyła procesja Eucharystyczna, której przewodniczył ks. kanclerz Adam Bieniek.