W dniach od 18 do 20 października miała w naszej parafii miejsce peregrynacja relikwii św. Melchiora Grodzieckiego.
Ze względu na dekanalny charakter tej uroczystości, rozpoczęła się Mszą św. w piątek celebrowaną przez niemalże wszystkich księży naszego dekanatu. Podczas pobytu relikwii w naszej parafii, sporo osób nawiedziło nasz kościół by pomodlić się przez wstawiennictwo Męczennika z Koszyc.