Drodzy parafianie,
W tym roku święta Zmartwychwstania Pańskiego przychodzi nam przeżywać w trudnym czasie dla nas wszystkich. Jako wspólnota parafialna, nie możemy spotkać się wszyscy na przeżywaniu wspólnej liturgii, a niekiedy utrudnione są również spotkania z bliższą bądź dalszą rodziną.
Będąc jednak ludźmi wiary, nie dajmy się przygnębić, ale z radością i wiarą przyjmijmy Chrystusa Zmartwychwstałego do naszych rodzin. Niech zaistniała sytuacja będzie dla nas okazją do pogłębienia naszych relacji w rodzinach i osobowej relacji z Bogiem.
Myśląc o swoim zdrowiu, nie zapominajmy o ludziach samotnych i opuszczonych. Wspierajmy tych, którzy na co dzień przeżywają kwarantannę nie wychodząc z domu przez chorobę lub wiek.
Niech w to radosne Święto i nasze serca napełni wesele z autentycznego spotkania z Żywym Jezusem. Niech Ten, który pokonał śmierć, który swoją drogocenną Krwią wyzwolił nas płacąc najwyższą cenę, który swoją Matkę uczynił również naszą Matką, da nam siłę, by mężnie i gorliwie trwać świadcząc o wielkiej miłości i bezinteresowności Boga.
Radość, która wynika z obcowania ze Zmartwychwstałym Chrystusem niech przenika nasze serca i wylewa się obficie na naszych bliskich. Niech Pan, w tym trudnym czasie epidemii jaki przeżywamy, darzy łaską pokoju, zdrowiem i pomyślnością w życiu. Niech obdarza wszelkimi darami jakie są Wam potrzebne.
Jako Wasi duszpasterze, codziennie polecamy Was Bogu i prosimy dla całej wspólnoty parafialnej o zdrowie, miłość i wszelkie potrzebne łaski. W sposób szczególny czynimy to poprzez codzienną modlitwę we wspólnocie księży i sióstr zakonnych, o godz. 20.30 w kaplicy u sióstr lub na plebanii. Niech Matka Boża Czaniecka wyprasza Wam u swojego syna wszelkie potrzebne łaski.
Tego życzą duszpasterze Parafii czanieckiej wraz z siostrami:  
Ks. Wiesław Ostrowski – proboszcz
Ks. Piotr Honkisz – wikariusz
Ks. Piotr Zawarus – wikariusz
Ks. Adam Łomozik – rezydent
S. Antonina – Przełożona Domu Zakonnego.
S. Faustyna
S. Benigna
Czaniec, Wielkanoc 2020


Drodzy Parafianie,
Rok 2020 rozpoczął się w naszej parafii pod znakiem Wizytacji Kanonicznej. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od zeszłego roku, a bezpośrednio odprawiliśmy Triduum rozważając Tajemnicę Kościoła, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Tej Apostolskości Kościoła doświadczyliśmy w czasie Wizytacji, spotykając się z Ks. Biskupem Piotrem Gregerem i słuchając słowa, które kierował do nas.
W tym czasie docierały do nas informacje o epidemii w Chinach i zadawaliśmy sobie pytanie, kiedy ta epidemia dotrze do nas, i dotarła. Przeżywamy teraz trudny czas epidemii w Polsce, w Europie i na świecie. Różnego rodzaju ograniczenia związane z epidemią utrudniają nasze życie, ale są podyktowane naszym dobrem i tym, aby choroba się nie rozprzestrzeniała. Ten czas to dla nas próba wiary, bo zapewne nikt z nas nie pamięta takiego Wielkiego Postu, ale pamiętajmy, Chrystus jest blisko nas. Ufam w to gorąco, że mimo wszystko, ten Wielki Post, choć tak trudny, przyniesie błogosławione owoce.
W minionym roku zakończyliśmy prace na dachu prezbiterium Kościoła, blacha została zmieniona na miedzianą. Pozostały jeszcze prace na nawach bocznych i małe daszki z tyłu kościoła. Te prace planowane są na ten rok. W zeszłym roku oddaliśmy do renowacji ołtarz Św. Bartłomieja Ap., który ma wrócić do naszego Kościoła w kwietniu. W tym roku oddamy również do renowacji ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Planowany jest również remont ogrodzenia Kościoła i wiele innych bieżących prac. Czy te wszystkie plany uda się zrealizować, tego nie wiem. Dotychczas udawało się je realizować, dzięki Waszej ofiarności, za którą bardzo dziękuję. Parafia utrzymuje się z ofiar wiernych, a w czasie epidemii Kościół w niedzielę jest pusty. To właśnie niedzielne składki pokrywają bieżące utrzymanie parafii. Nie ukrywam, że sytuacja parafii nie jest łatwa, ale ufam Opatrzności Bożej, że uda się z tego jakoś wyjść. Pragnę podkreślić, że koperty z ofiarami, które parafianie składają na Kościół przy okazji świąt, są przeznaczane na inwestycje w parafii.

Drodzy parafianie!
Dziękując wszystkim za waszą dotychczasową pomoc i ofiarność oraz troskę o nasz Kościół parafialny, proszę o dalszą pomoc, by te wszystkie plany udało się zrealizować. Dziękuję Wam, że rozumiecie, iż Kościół jest naszym wspólnym dobrem. Raz jeszcze składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro i każdą ofiarę jaką składacie na nasz Kościół. Niech Pan Bóg błogosławi każdej rodzinie oraz każdemu i każdej z Was osobiście, a Matka Boża Czaniecka niech wyprasza potrzebne łaski. 

Szczęść Boże!
Zachęcamy wszystkich do korzystania ze strony parafialnej: parafiaczaniec.pl oraz z profilu na stronie www.facebook.pl: Parafia Rzymskokatolicka w Czańcu, gdzie co niedzielę są transmitowane Msze Św. z naszego kościoła parafialnego.

Konto bankowe Parafii Czanieckiej:
Bank Pekao  72 1240 4852 1111 0010 8755 8493