Drodzy Parafianie,
Jakże wielką nadzieję budzi w sercu możliwość przeżywania po raz kolejny pamiątki narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. I choć co roku przechodzimy tę samą drogę liturgicznego adwentu, dobrze byłoby odnaleźć w sobie dziecięcą radość, świeżość i zachwyt tym czasem narodzin Bożego syna. Dzieci zawsze cieszą się i radują najpiękniej, - bo zawsze czynią to szczerze.

Życzymy Wam, aby nowonarodzone Boże Dziecię rozbudziło w Was radość i entuzjazm pomimo wielu trudności, kłopotów i panującej epidemii, a Maryja Boża Rodzicielka była dla Was drogowskazem i wsparciem na drogach życia. Niech nowo narodzony Jezus obdarzy Was błogosławieństwem,  łaską zdrowia i wszelką pomyślnością, niech wzbudza, w tych trudnych czasach, nadzieję w Waszych sercach na lepszą przyszłość.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą duszpasterze Parafii Czanieckiej wraz z Siostrami:
Ks. Wiesław Ostrowski – proboszcz
Ks. Piotr Zawarus – wikariusz
Ks. Piotr Honkisz – wikariusz
Ks. Adam Łomozik – rezydent
S. Antonina
S. Faustyna
S. Benigna

Kończący się rok 2020 był dla nas wszystkich rokiem epidemii. Od wczesnej wiosny borykamy się z wieloma obostrzeniami w życiu publicznym, ale wierzymy w to, że jest to podyktowane naszym dobrem. W naszej parafii ten rok rozpoczął się od Wizytacji Kanonicznej, którą przeprowadzi J.E. Ks. Bp Piotr Greger. Młodzież naszej parafii przystąpiła wtedy do Sakramentu Bierzmowania. Następnie przeżywaliśmy Wielki Post coraz bardziej zamykani we własnych domach i wreszcie Triduum Paschalne i Wielkanoc. Liturgia sprawowana przy pustym Kościele. To był bardzo trudny i ciężki czas dla nas wszystkich.
W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować za waszą troskę i zainteresowanie parafią w tym okresie. Wielu parafian pytało jak pomóc w tym ciężkim czasie. Wiedząc że parafia i Kościół utrzymują się z ofiar ludzi, wielu wpłacało swoje ofiary na konto parafii, co pozwoliło nam przetrwać ten trudny czas. Za wszelką pomoc i ofiary, raz jeszcze dziękujemy,  „Bóg zapłać”.
Przez epidemię ciężko było w tym roku podejmować większe inwestycje w parafii, jednak kontynuowaliśmy te, które były już wcześniej rozpoczęte. Na wiosnę tego roku powrócił po renowacji ołtarz Św. Bartłomieja Ap. Koszt renowacji był duży, ale udało się wszystko spłacić. Po tej inwestycji oddaliśmy drugi ołtarz NSPJ do renowacji. Niedawno i on powrócił do naszego Kościoła i tak jak się spodziewaliśmy, również został pięknie odrestaurowany. Czas zapłaty za renowację tego ołtarza został wydłużony do końca 2021 r. Oczekując na powrót ołtarzy z renowacji, odnowiliśmy jednocześnie ogrodzenie wokół Kościoła tak, iż wszystkie murki zostały pomalowane i zakonserwowane.
Nadchodzący rok 2021, od strony inwestycyjnej będzie dla naszej parafii rokiem niełatwym, trudno bowiem cokolwiek zaplanować, gdyż tak naprawdę nie wiemy kiedy się skończy epidemia i kiedy wszystko wróci do normalności. Na pewno musimy zapłacić za renowację ołtarza NSPJ, dokończyć pokrycie dachowe dwóch małych daszków na Kościele oraz jest w planie remont zejścia od Kościoła w stronę ul. Kępa. Nie wiemy jednak, czy uda nam zrealizować te inwestycje, ponieważ będzie to zależało od stabilności sytuacji epidemicznej i od ofiarności parafian. Wierzę i ufam w to, że wszystkie te plany się ziszczą dzięki waszemu zaangażowaniu i ofiarności. Dotychczas wykonaliśmy wiele prac które będą nam służyły przez długie lata (renowacje, dach). Udało się je zrealizować dzięki Wam i waszej ofiarności. Za wszystkie dotychczasowe ofiary składam raz jeszcze serdeczne „Bóg zapłać” i jednocześnie proszę o dalszą pomoc i wsparcie.

Siostry i Bracia!
Parafia jest naszym wspólnym dobrem. Ufam w to gorąco, że Wasza troska o Kościół i całą parafię będzie trwała nadal, mimo trudu panującej sytuacji. Niech Pan Bóg błogosławi każdej rodzinie naszej parafii i każdemu z osobna, a Matka Najświętsza, która w obrazie czanieckim czuwa nad nami, niech wyprasza wszelkie łaski!

Szczęść Boże!
Ks. Wiesław Ostrowski – proboszcz