8.12.2020 – 8.12.2021

Odpust zupełny można uzyskać spełniając:

1.
Półgodzinne rozważanie modlitwy "Ojcze nasz".
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: "Ojcze nasz" lub "Pod Twoją obronę", lub "Wierzę w Boga";
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

2.
Udział w dniu skupienia z rozważaniami poświęconymi św. Józefowi.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

3.
Spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

4.
Odmówienie różańca w domu z rodziną lub pomiędzy narzeczonymi.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

5.
Powierzenie swojej codziennej działalności (np. wykonywanej pracy) św. Józefowi.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

6.
Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy oraz w intencji, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

7.
Litania do św. Józefa lub inna modlitwa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji wszystkich prześladowanych chrześcijan.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

8.
Dowolna modlitwa do św. Józefa odmówiona w dniach: 19 marca; 1 maja; Święto Świętej Rodziny (27.12.2020); 19-go dnia każdego miesiąca;
w każda Środę roku.
uczynki dodatkowe
1. Stan łaski uświecającej lub spowiedź sakramentalna;
2. Przyjęcie Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np.: „Ojcze nasz" lub „Pod Twoją obronę", lub „Wierzę w Boga”;
4. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

9.
W sytuacji osób starszych, chorych, konających oraz pozostających w domu z uzasadnionych powodów:
Modlitwa do św. Józefa pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci (np. Litania do św. Józefa).
uczynki dodatkowe
1. Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
2. Intencja w sercu, że gdy tylko będzie możliwe przystąpią do spowiedzi i Komunii św.;
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. „Ojcze nasz " lub „Pod Twoją obronę ", lub „Wierzę w Boga";
4. Ofiarowanie Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Uwaga:
Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.