„Czyż nie zasługuje na naszą miłość ten Bóg, który zechciał wycierpieć tyle udręk?”
Św. Alfons Maria LiguoriDrodzy Parafianie,
Niech Jezus Chrystus, Światłość świata, pozwoli nam doświadczyć w sercu, jak bardzo nas kocha i odczuć swoją obecność obok nas, pośród codziennych radości i smutków. Niech światło Zmartwychwstałego Chrystusa otacza Was i Wasze rodziny miłością i stanie się niewyczerpanym źródłem do czynienia dobra w otaczającym nas świecie.
W ten czas Wielkanocny nasze serca niech jednoczą się i radują ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Niech Zmartwychwstały, przyniesie szczęście i zgodę do każdego domu naszej parafii. Niech Jego łaska, pozwoli nam patrzeć w przyszłość z wiarą i ufnością.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich parafian zdrowiem, radością i siłą do podejmowania codziennych wyzwań, a światło wielkanocnego poranka niech oświetla nasze rodziny, domy i miejsca pracy.

Z darem wdzięczności i modlitwy wszystkim parafianom „Szczęść Boże”
Ks. Wiesław Ostrowski – proboszcz
Ks. Piotr Honkisz – wikariusz
Ks. Piotr Zawarus – wikariusz
Ks. Adam Łomozik – rezydent
S. Antonina – Przełożona Domu Zakonnego
S. Faustyna
S. Benigna

Czaniec, Wielkanoc 2021

Drodzy Parafianie!
Od roku zmagamy się z epidemią, która w większym lub mniejszym stopniu dotknęła każdego i każdą z nas. Coraz to nowe obostrzenia w życiu publicznym wpływają na nasze życie osobiste, rodzinne i religijne. Sytuacja w jakiej żyjemy utrudnia nam wszystkim pełne praktykowanie naszej wiary. Ale ten trudny czas jest dla nas wszystkich próbą wiary i naszej relacji do Chrystusa.
Rok 2021 dla naszej parafii będzie rokiem przygotowania do przeżycia 100 – lecia budowy naszej świątyni parafialnej. W tym roku z początkiem października rozpoczniemy misje parafialne, które będą miały na celu odnowienie i ożywienie życia religijnego w naszej parafii, co zważywszy na czas jaki przeżywamy już od roku, będzie dla nas wszystkich bardzo istotne i ważne. W tym roku też planujemy wydać Monografię Parafii Czanieckiej, która nam przybliży historię parafii i miejsca w którym mieszkamy i żyjemy. Te wydarzenia będą nas przygotowywały do przeżycia wspomnianego jubileuszu.
W sferze gospodarczej trudno zaplanować inwestycje, ponieważ frekwencja parafian w niedzielnych Mszach Św. jest znacznie zmniejszona, co przekłada się na dochody parafii. Ale mimo tej trudnej sytuacji, miniony czas pokazał, że troszczycie się o swój kościół parafialny i o całą parafię. W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim parafianom za ofiarność i troskę o naszą parafię. Dziękuję za wszelkie ofiary, które składacie na konto parafialne czy tradycyjnie w kopertach na tacę w Kościele. To pozwala nam w miarę normalnie funkcjonować. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!” Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarzy każdego i każdą z Was swoją łaską i otoczy miłosierdziem wszystkie rodziny.
W tym roku pragniemy kontynuować rozpoczęte wcześniej prace. Chcemy dokończyć prace z dachem Kościoła, zostały dwa małe daszki z tyłu Kościoła. Chcemy wypłacić wszystkie zaległości związane z renowacją ołtarza NSPJ (jeśli wszystko pójdzie dobrze to ok. sierpnia – września, powinno się to udać). Jak już o tym wspominałem chciałbym również wyremontować i poprawić zejście od Kościoła w stronę ul. Kępa. Czy to wszystko się uda, tego nie wiem, ale przy Waszym wsparciu i pomocy, ufam gorąco, że się uda. Zwracam się z wielką prośbą o wsparcie tych wszystkich planów. Ofiarę można złożyć wpłacając na konto parafialne z dopiskiem „Ofiara Wielkanoc 2021” lub tradycyjnie w kopercie na tacę. Kopertę należy podpisać z adresem, jak dotychczas. Wszystkie ofiary są wpisywane do Księgi ofiarodawców naszej parafii.

Drodzy parafianie!
Dziękując wszystkim za waszą dotychczasową pomoc i ofiarność oraz troskę o nasz Kościół parafialny, proszę o dalszą pomoc, by te wszystkie plany udało się zrealizować. Dziękuję Wam, że rozumiecie, iż Kościół jest naszym wspólnym dobrem. Raz jeszcze  składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro i każdą ofiarę jaką składacie na nasz Kościół. Niech Pan Bóg błogosławi każdej rodzinie oraz każdemu i każdej z Was osobiście, a Matka Boża Czaniecka niech wyprasza potrzebne łaski.
Szczęść Boże!

Konto bankowe Parafii Czanieckiej:
Bank Pekao  72 1240 4852 1111 0010 8755 8493