MISJE ŚWIĘTE
2 – 9 październik 2021 r.

„CZY WIERZĘ W BOGA I BOGU?”

Sobota 2.X – „Czy Bóg jest moją najwyższą miłością?”
18.00 – Msza Św. na rozpoczęcie misji świętych.

Niedziela 3.X – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
(prosimy przynieść do Kościoła świece)
  7.00 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną
  9.00 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną
10.30 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną
12.00 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną
16.00 – Różaniec z procesją wokół Kościoła.
17.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla młodzieży.
21.00 – Apel Maryjny.

Poniedziałek 4.X – „Czy potrzebuję nawrócenia?”
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną.
10.00 – Liturgia Słowa Bożego i nauka misyjna dla dzieci.
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną.
19.00 – Nauka misyjna dla kobiet
20.00 – Nauka misyjna dla młodzieży
21.00 – Apel Maryjny

Wtorek 5.X – „Grzechem ranię Boga i Człowieka”
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. z nabożeństwem przebłagalnym
10.00 – Nauka misyjna dla dzieci z nabożeństwem pokutnym
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Św. z nabożeństwem przebłagalnym
19.00 – Nauka misyjna dla mężczyzn
19.30 – Droga Krzyżowa ulicami parafii – wniesienie Krzyża do Kościoła.

Środa 6.X – „Gdy przystępujesz do spowiedzi św. obmywam cię Krew i woda, które wyszły z serca Mego” – Jezus do Św. Faustyny.
Dzień Spowiedzi Św.
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. z ogólną nauką misyjną
  8.30 – 12.00 Spowiedź Św. (8.30 – 10.00; 10.30 – 12.00)
12.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla dzieci.
15.00 – Koronka do miłosierdzia Bożego i spowiedź do godz. 18.00 (15.00 – 16.30; 16.30 – 18.00)
18.00 – Msza Św. za zmarłych i procesja na cmentarz
- modlitwa za tych, którzy do spowiedzi Świętej nie przystąpili.

Czwartek 7.X – „Świętość małżeństwa i rodziny – świętością Kościoła”
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
10.00 – Odwiedziny chorych.
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich + Apel Maryjny

Piątek 8.X – „Jesteśmy solą ziemi i światłem świata”
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. z nauką misyjną dla grup modlitewnych w parafii.
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Św. i dziękczynienie za sakrament Kapłaństwa oraz modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Sobota 9.X – „Z wieczernika na Kalwarię”
  7.00 – Różaniec
  7.30 – Msza Św. i dziękczynienie za Eucharystię
10.00 – Msza Św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
16.00 – Błogosławieństwo małych dzieci i matek oczekujących potomstwa
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza Św. na zakończenie Misji Świętych
- procesja z Krzyżem Misyjnym
- Poświęcenie Krzyża Misyjnego i Krzyży rodzinnych
- nałożenie odpustu zupełnego na każdy Krzyż na chwilę naszej śmierci.
- błogosławieństwo misyjne z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.