16 października 2021 r. w Domu Kultury odbyło się sympozjum naukowe „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła”.

PROJEKT UNIJNY

Program sympozjum:
 • 9:00–9:45: Inauguracja sympozjum:
 • 9:45–13:10: Sympozjum „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii”
 • 9:45–10:45: prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie): Wykład inauguracyjny
 • 10:45–11:15: dr Piotr Kołpak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Wokół monografii „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii”.
 • 11:15–11:30: przerwa kawowa
 • 11:30–11:50: dr hab. Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Skąd wzięli się rycerze – także ci z księstwa oświęcimskiego?
 • 11:50–12:10: dr Marta Tylza-Janosz (b. Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach): Dobra czanieckie Habsburgów
 • 12:10–12:30: ks. dr Szymon Tracz (Diecezjalny Konserwator Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej): Dzieje cudownego wizerunku Matki Bożej Czanieckiej
 • 12:30–12:50: ks. Dariusz Mależyna (Parafia Nawiedzenia NMP w Targanicach): Losy czanieckiego dzwonu o imieniu Florian
 • 12:50–13:10: dyskusja i pytania
 • 13:10–15:00: Przerwa obiadowa
 • 15:00–16:00: Uroczyste zakończenie sympozjum i wręczenie egzemplarzy monografii zaproszonym gościom.
 • Występ Zespołu Regionalnego Porąbczanie