Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła sympozjum naukowe w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła.

Losy czanieckiego dzwonu o imieniu Florian - wykład ks. Dariusza Mależyny.
Sobota, 16 października 2021 r.