Były Proboszcz parafii Czanieckiej, Ksiądz Prałat Stanisław Śmietana, w niedzielę 5 czerwca 2022 r., podczas parafialnego odpustu z ok. Nawiedzenia NMP, dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa w 50 rocznicę święceń. Podczas Uroczystej Sumy Słowo Boże wygłosił ks. dr Marek Studencki, Wikariusz Generalny naszej diecezji, a także pełniący obecnie obowiązki Dyrektora Wydziału Katechetycznego, którego jak wspominał w homilii, założycielem od podstaw był Jubilat ks. Prałat Stanisław.
Nie zabrakło życzeń dla byłego proboszcza od obecnego ks. Proboszcza Wiesława, przedstawicieli grup parafialnych, parafian, mieszkańców, przyjaciół. Dziękowaliśmy za obecność wśród nas, za ofiarne kształtowanie naszych sumień i postaw, za parce duszpasterską w parafii, za pomoc i życzliwość, które otrzymaliśmy od księdza Prałata. Niech Dobry Bóg obdarza go zdrowiem, siłą i pokojem.