OPACTWO W TYŃCU, MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL W CZERNEJ
Na początku miesiąca czerwca, a dokładnie w sobotę 11 czerwca, grupa parafian z Czańca (i nie tylko) udała się na parafialną pielgrzymkę do Opactwa Tynieckiego oraz do Sanktuarium Matki Boże z Góry Karmel w Czernej. Opiekę duchową sprawował ks. Marcin, która pilotował i troszczył się o grupę.
Pierwszym przystankiem na pielgrzymim szlaku było Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu, które zwiedziliśmy prowadzeni przez Panią przewodnik. Mieliśmy okazję zwiedzenia klasztoru oraz Muzeum.
W podziemiach i na parterze budynku dawnej biblioteki opactwa prezentowana jest ekspozycja zabytków związanych z historią tynieckiego opactwa. W pomieszczeniach podziemia, w ramach wystawy stałej, można zobaczyć romańskie detale architektoniczne (kapitele, trzonki i bazy kolumn, fragmenty trzynastowiecznych płytek posadzkowych z kościoła), kopię kielicha i pateny pochodzących z jednego z pierwszych pochówków opackich – odkryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX w. Zachowane kapitele kolumn z przełomu XI i XII w., zdobione ornamentem roślinno-geometrycznym należą do najpiękniejszych przykładów polskiej sztuki romańskiej.
W piwnicach prezentowana jest również niewielka część pokaźnego zbioru zabytków archeologicznych, które są plonem badań wykopaliskowych, prowadzonych na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. przez dr. Gabriela Lenczyka podczas odbudowy klasztoru.
Drugim i ostatnim przystankiem było Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel prowadzone przez Zakon Karmelitów Bosych w Czernej. W sanktuarium sprawowaliśmy Eucharystię, a w pobliskim lasku, w którym to zostały umieszczone Stacje Drogi Krzyżowej uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Zwiedziliśmy Muzeum Karmelitańskie, które zostało otwarte 2014 roku i mieści się w nowym budynku Domu Pielgrzyma. Wystawa opowiada o pięknie i prostocie duchowości karmelitańskiej. O wyborze drogi życiowej opartej na ascezie i kontemplacji, o radości czerpanej z przebywania z Bogiem, o pokoju wewnętrznym płynącym z prymatu modlitwy, o sile służby i ofiary.