Droga Krzyżowa jest szczególnym nabożeństwem związanym z przeżywaniem okresu liturgicznego jakim jest Wielki Post. Rozważając w czasie tego nabożeństwa największe wydarzenia zbawcze w dziejach ludzkości - mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - czcimy i adorujemy w ten sposób Jego osobę.
W piątek, 24 marca w naszym kościele parafialnym, mogliśmy wziąć udział w inscenizacji Drogi Krzyżowej. Dzieci i młodzieży z naszych grup parafialnych oraz SP odtworzyli sceny skazania Jezusa Chrystusa, jego ostatnią drogę, śmierć i złożenie do grobu. Nad przygotowaniem i przebiegiem całego nabożeństwa czuwała S. Konstancja i ks. Marcin.