W naszej diecezji trwa peregrynacja relikwii błogosławionego nastolatka.

Peregrynacji towarzyszą dekanalne wieczory uwielbienia: „Wielbimy z Carlem”, na które składają się Msze św. z kazaniem tematycznym, modlitwa uwielbienia i spotkanie przy stole.
10 listopada (piątek) mogliśmy uwielbiać bł. Carla w naszym dekanacie, a w sposób szczególny w parafii św. Urbana w Kobiernicach. Wśród licznej młodzieży przybyłej na spotkanie z błogosławionym była i również nasza młodzież Oazowa z Czańca.