Dziękujemy Ci św. Cecylio patronko muzyki i śpiewu w Kościele, że pomagasz nam z naszym śpiewem już prawie 38 lat włączać się w liturgię z której wypływa życie Kościoła. Pomóż nam ożywić nasze serca, aby były modlitwą w wdzięczności i uwielbienia Boga przez nasz śpiew, a w naszej rodzinie chóralnej brzmiała nie tylko harmonia głosów, ale także harmonia serc złączonych z Jezusem.
Niech uroczyste wyśpiewanie „Jubilate Deo” (Radujcie się w Panu), które wyśpiewaliśmy w święto św. Cecylii razem z naszymi kapłanami będzie serdecznym zaproszeniem do naszego chóru „Potok” nowych chórzystów.

„Bowiem pieśń jest nasza chwałą pieśń to nieba wielki dar”.
Chór „Potok”