Pod opiekę krakowskich konserwatorów trafił obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Czańcu – beskidzkiej wsi, w której urodzili się prapradziadek, pradziadek oraz dziadek Karola Wojtyły. Badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że pod XIX-wiecznymi przemalowaniami kryje się bardzo dobrze zachowana pierwotna gotycka forma, którą wstępnie zadatowano na lata 1460-1470. Czaniecki obraz tablicowy jest najstarszym w pełni zachowanym tego rodzaju wizerunkiem w diecezji bielsko-żywieckiej.
Jak poinformował diecezjalny konserwator architektury i sztuki sakralnej ks. dr Szymon Tracz, na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęły się prace konserwatorskie przy słynącym łaskami czanieckim obrazie. Rozpoczęciu konserwacji towarzyszyła wstępna komisja z udziałem przedstawicieli śląskiego i małopolskiego konserwatora wojewódzkiego.
Obraz wstępnie został poddany specjalistycznym badaniom w ramach projektu naukowo-badawczego „Fenomen powtarzalności typu ikonograficznego w malarstwie na przykładzie Hodegetrii małopolskiej z lat 1400-1600”, kierowanego przez dr hab. Martę Lempart-Geratowską.
„Przeprowadzone badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że pod późniejszymi, zapewne XIX-wiecznymi przemalowaniami kryje się bardzo dobrze zachowana pierwotna gotycka forma, którą wstępnie zadatowano na lata 1460-1470. Bardzo zły stan podobrazia wymagający natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, stworzył okazję, aby przywrócić wizerunkowi jego średniowieczne oblicze. Jest to jedno z ważniejszych odkryć konserwatorskich z terenów diecezji bielsko-żywieckiej w ostatnim czasie” – wyjaśnił duchowny.
Zapewnił jednocześnie, że choć wygląd obrazu po zakończeniu konserwacji się zmieni, to jednak będzie to ten sam wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem „przed którym w Czańcu modlili się przodkowie, a wśród nich zapewne św. Jan Kanty oraz pradziadowie Karola Wojtyły”. Żmudna konserwacja prowadzona przez dr Annę Sękowską i dr Małgorzatę Nowalijską potrwa kilka miesięcy, po czym obraz powróci na swoje pierwotne miejsce do ołtarza głównego w czanieckiej świątyni.
Tablicowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Czańcu jest najstarszym w pełni zachowanym tego rodzaju wizerunkiem w diecezji bielsko-żywieckiej obok wizerunku Matki Boskiej Pocieszenia w Kętach. Niewiele starszym od tych dwóch obrazów jest tylko mały fragment, ukazujący Dzieciątko, z podobnego wizerunku z kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego), datowany tuż po poł. XV w. Innym przykładem, lecz dużo późniejszym, jest cudowny obraz Matki Boskiej Rychwałdzkiej z 1. ćw. XVI w. wiązany z krakowskim warsztatem Mistrza Rodziny Marii.
Czaniec związany jest z protoplastami papieża Polaka. Prapradziadek Jana Pawła II – Bartłomiej urodził się w 1788 r., jego syn, Franciszek, zasłynął w okolicy jako radny gminy i sędzia pokoju. Syn Franciszka, Maciej Wojtyła po kilkunastu latach opuścił Czaniec i przeprowadził się do pobliskiej wsi Lipnik. W roku 1879 żona Macieja, Anna urodziła pierworodnego syna Karola, ojca przyszłego papieża.
Przy wejściu na cmentarz parafialny w Czańcu znajduje się granitowy obelisk, na którym umieszczone zostało drzewo genealogiczne rodu Wojtyłów. Napis na tablicy przypomina słowa kard. Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego, napisane do parafian 23 maja 1974 roku: „Jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów”.