W dniach 23-25 maja 2018 r. przedstawiciele Akcji Katolickiej z Bielska-Białej Straconki i Czańca udali się na Ukrainę. Odwiedzili parafię w Haliczu i inne parafie, przekazując pomoc materialną.
Wśród przekazywanych rzeczy były produkty chemii gospodarczej, środki czystości, artykuły żywnościowe. Zbiórka darów przeznaczonych dla polskich parafii na Ukrainie była przeprowadzona w parafii w Czańcu, po Świętach Wielkanocnych w drugiej połowie kwietnia. Zebrano sporo środków czystości i artykuły żywnościowe. Ks. Jacek Waligóra, proboszcz parafii w Haliczu, składa bardzo serdeczne podziękowanie za przywiezione dary, które trafiły do wiernych w Haliczu i Jezupolu. Polecając darczyńców opiece bł. Jakuba Strzemię zapewnia w imieniu parafian o modlitewnej pamięci i wdzięczności.