Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy nadali naszemu życiu inny sens, lepszy sens, zgodny z Bożym zamiarem – mówi w życzeniach na Wielkanoc 2020 bp Roman Pindel.

Będąc jednak ludźmi wiary, nie dajmy się przygnębić, ale z radością i wiarą przyjmijmy Chrystusa Zmartwychwstałego do naszych rodzin.

Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową.

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”.

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W piątek 28 lutego rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna ks. biskupa Piotra Gregera