W Uroczystość Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu parafialnym zgromadziliśmy się, aby pomodlić się za wszystkich zmarłych.

W dniach od 18 do 20 października miała w naszej parafii miejsce peregrynacja relikwii św. Melchiora Grodzieckiego.

W dniach od piątku 18 do niedzieli 20 października do naszej parafii i całego dekanatu międzybrodzkiego przybędą relikwie Św. Melchiora Grodzieckiego.

Proponujemy w przyszłym roku autokarową pielgrzymkę do Lourdes we Francji śladami Św. Bernadetty Subirou, La Salette i innych sanktuariów.

Zamieszczamy plan prowadzenia modlitwy różańcowej w miesiącu październiku.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Bartłomieja w tym roku była okazją, żeby podziękować świętemu patronowi za opiekę nad naszą czaniecką parafią.

W sobotę 3 sierpnia odbyła się pielgrzymka ok. 60 wiernych z parafii czanieckiej na Dróżki do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat zamieszkałych na terenie gminy Porąbka.