Jak to jest w zwyczaju i w tym roku w Wielkim Poście odbyła się Droga Krzyżowa ulicami z Porąbki do Czańca.

W czwartek 8 marca do naszej parafii przybył bp Roman Pindel. Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży.

W niedzielę, 18 marca, rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post.

Od czwartku 25 stycznia rozpoczynamy w naszej parafii Nowennę tygodni przed powrotem obrazu Matki Bożej Czanieckiej do naszego Kościoła.

Parafianie z Czańca świętowali odpust ku czci swego patrona - św. Bartłomieja. Już po raz trzeci parafialnej uroczystości towarzyszył rodzinny festyn.

Jak co roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa z naszego kościoła parafialnego, po Mszy Świętej o godz. 9.00 wyruszyła procesja Eucharystyczna.

Na zaproszenie ks. proboszcza Wiesława Ostrowskiego w naszej parafii gościł ks. dr Szymon Tracz, diecezjalny konserwator zabytków i sztuki sakralnej w naszej diecezji.