XXIX Niedziela Zwykła  21.X
  7.00     Za parafian.
  9.00     + Jana, Kantego Matejko z żoną Wiktorią.
10.30     + Marię i Józefa Nalborczyk z synem Stanisławem.
12.00     1. Dziękczynna w int. Jolanty i Ryszarda z ok. 30 rocz. ślubu z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
             2. Msza Św. chrzcielna i w rocznicę Chrztu Św. Adam, Franciszek Bakalarski, Amelia Kowalska, Nadia, Jolanta Płonka i Mateusz Kuca - chrzest
16.30     Nabożeństwo różańcowe.
17.00     Dziękczynna w int. Agnieszki i Szymona w 1 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej Czanieckiej.

Poniedziałek 22.X
  6.30    1. + Bogdana Błasiaka do pogrzebu.
          2. + Zofię Wiśniowską do pogrzebu.
  7.00    + Martę Ryłko do pogrzebu.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    Dziękczynna w int. Niny Sokół w 1 rocz. urodzin oraz Leona Sokół w 4 rocz. urodzin o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia.

Wtorek  23.X
  6.30    + Bogdana Błasiaka do pogrzebu.
  7.00    1. + Antoniego Gąsiorek w rocz. śmierci.
          2. + Irenę Hojna do pogrzebu.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    + Władysława Rachwała w 3 rocz. śmierci.

Środa  24.X
  6.30    + Fryderyka Bogacz do pogrzebu.
  7.00    + Zofię Dwornik do pogrzebu.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    1. + Agatę Duraj w 2 rocz. śmierci z mężem Bronisławem.
          2. + Zofię i Józefa Adamus

Czwartek  25.X
  6.30    + Zofię Dwornik do pogrzebu.
  7.00    1. + Bogdana Błasiaka do pogrzebu.
          2. + Zofię Wiśniowską do pogrzebu.
17.00    Nabożeństwo do MB Czanieckiej połączone z Nabożeństwem różańcowym.
18.00    Dziękczynna w int. Bronisława z ok. 80 rocz. ur. o zdrowie, Boże błog i opiekę Matki Bożej Czanieckiej.

Piątek  26.X
  6.30    + Martę Ryłko do pogrzebu.
  7.00    + Józefa Gibasa w rocz. śmierci z żoną Janiną.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    1. + Tadeusza Soj z rodzicami.
         2. + Czesława, Macieja Kołek w rocz. śmierci.

Sobota  27.X
  6.30     Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o powrót do zdrowia dla Henryka i Boże błog. dla całej rodziny.
  7.00     Za zmarłych z Rodziny Walewskich.
14.00     Msza Św. ślubna.
15.30     Msza Św. ślubna.
17.30     Nabożeństwo różańcowe.
18.00     + Jana Mrowiec z żoną Heleną i synem Bronisławem.

XXX Niedziela Zwykła  28.X
  7.00     Za parafian.
  9.00     + Tadeusza Wacięga z rodzicami z obu stron.
10.30     + Emilię Trojak z mężem Ludwikiem.
12.00     Dziękczynna w int. Barbary i Kazimierza z ok. 35 rocz. ślubu o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej Czanieckiej.
16.30     Nabożeństwo różańcowe.
17.00     + Tadeusza Romika z żoną Kazimierą i rodzicami z obu stron.