Wielka Sobota  20.IV
18.00    Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją Rezurekcyjną.  
1. + Annę i Czesława Kozieł.
2. + Ludwikę Wojtyła w 1 rocz. śm. z mężem Alojzym
3. + Józefę i Franciszka Zontek z synem, córkami i zięciem.
4. W int. Ofiarodawców Radia Maryja i TV TRWAM o Boże błog. i potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.

Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego    21.IV.2019 r.
  7. 00     + Jana Jurczaka w 2 rocz. śmierci z ojcem Mieczysławem i bratem Adamem.
  9. 00     + Jana, Pawła Kozieł w 20 rocz. śmierci.
10. 30     + Irenę i Andrzeja Cempla.
12. 00     Msza Św. chrzcielna i w rocznicę chrztu. Franciszek Kotlarczyk – chrzest  Kryspin Orawczak, Antoni Kierpiec, Tymoteusz Pawiński,
              Martyna Sowa, Adam Śleziak, Tymon Węgrzyniak – roczek
16. 30     Nieszpory eucharystyczne kończące Triduum Paschalne.
17. 00     + Jana Kowalskiego w 3 rocz. śmierci z rodzicami z obu stron.

Poniedziałek Wielkanocny 22.IV
  7. 00     + Adama Górkę w 4 rocz. śmierci.
  9. 00     + Jana Glondysa w 1 rocz. śmierci z rodzicami i dziadkami z obu stron.
10. 30     + Czesławę i Kazimierza Nalborczyk.
12. 00     Za parafian.
17. 00     + Cypriana Cibora z żoną i zięciem.

Wtorek  23.IV
  6. 30    + Annę Wrona z mężem Józefem i zięciem Jarosławem.
  7. 00    + Stanisława Możdżenia w 23 rocz. śmierci.
18. 00    + Albinę Janosz z mężem, córkami i zięciami.

Środa  24.IV
  6. 30    + Stefanię Hudecką do pogrzebu.
  7. 00    + Antoniego Dwornika z żoną i synem.
18. 00    1. Dziękczynna w int. Jakuba z ok. 10 rocz. urodzin o zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. Czanieckiej.
             2. Dziękczynna w int. Władysławy i Kazimierza z ok. 50 rocz. ślubu o zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. Czanieckiej na dalsze lata życia.

Czwartek  25.IV
  6. 30    + Krystynę Harężlak do pogrzebu.
  7. 00    + Sławomira Niemiec do pogrzebu.
18. 00    1. We wszystkich intencjach, które polecaliśmy wstawiennictwu MB Czanieckiej w kwietniu.
             2. + Helenę Piętka w 6 rocz. śmierci z siostrą Stanisławą.
Kaplica pod Szkołą przy Cierniowej – g. 18. 00   O urodzaje, zachowanie od nieszczęść żywiołowych oraz o zdrowie i Boże błog. dla rodzin ofiarujących.

Piątek  26. IV
  6. 30     + Józefa Kozieł w rocz. śmierci z rodzicami i bratem Tadeuszem.
  7. 00     + Stefanię Hudecką do pogrzebu.
18. 00     + Stanisława Magę w 10 rocz. śmierci z synem Mirosławem oraz bratem Tadeuszem i rodzicami z obu stron.

Sobota  27.IV
  6. 30     Dziękczynna w int. Genowefy z ok. urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. Czanieckiej
  7. 00     Dziękczynna w int. Danuty i Franciszka z ok. 45 rocz. ślubu o zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. Czanieckiej na dalsze lata życia.
14. 00     Msza Św. ślubna.
18. 00     + Stanisława Bieńka w 3 rocz. śmierci z bratem Ludwikiem.
           Chrzest.

Niedziela Miłosierdzia Bożego  28.IV.2019 r.
  7. 00     + Helenę i Antoniego Midor.
  9. 00     + Józefa Stworę w rocz. śmierci.
10. 30     Dziękczynna w int. Stanisławy i Jana z ok. 45 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. Czanieckiej dla całej rodziny.
12. 00     O światło i dary Ducha Św. podczas matury i egzaminów.
              Chrzest.
16. 30     Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z Koronką.
17. 00     Za parafian.
18. 15     Kaplica przy Starej Krzyżówce. O zdrowie, Boże błog.i opiekę M.B. Czanieckiej dla opiekunów i sąsiadów Kaplicy Miłosierdzia Bożego.