XXVI Niedziela Zwykła 27.IX
7.00    1. + Antoni Kozieł z żoną i synami.
        2. Za parafian.                               
9.00     + Stefania Kliś w 15 rocz. śmierci z mężem i zięciem.
10.30    + Irena Musiał z mężem Zdzisławem.
12.00    1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Czanieckiej dla całej rodziny.
         2. Msza Św. chrzcielna i w rocz. chrztu. Oliwier Dyduch, Maria Kajor – chrzest; Artur Gach, Bartłomiej Borowczyk - roczek
16.30    Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II z modlitwą w intencji Rodzin.
17.00    Dziękczynna w int. Renaty i Zdzisłąwa z ok. 40 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Czanieckiej.

Poniedziałek 28.IX
6.30    + Irena Kowalska w 7 rocz. śmierci.
7.00    1. + Kazimierz Harat w 3 rocz. śmierci.
        2. + Franciszek Wolf w 30 rocz. śmierci z żoną Stefanią.
18.00    + Marian Szlagor w 3 rocz. śmierci z rodzicami z obu stron.
 
Wtorek  29.IX
6.30    1. + Stanisław Nycz do pogrzebu.
        2. + Alojzy Gąsiorek do pogrzebu.
7.00    + Jan i Alojzy Pawińscy z rodzicami.
18.00    Dziękczynna w int. Justyny i Sławomira z ok. 8 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB
         Czanieckiej. - rez.

Środa  30.IX
6.30   + Bogdan Kliś do pogrzebu.
7.00   + Adelajda Gałuszka do pogrzebu.
18.00   1. + Stanisław Bogacz w 12 rocz. śmierci z rodzicami z obu stron.
        2. + Joanna i Sławomir Kastelik do pogrzebu.

I Czwartek  1.X
6.30   1. + Janina Musiał w 2 rocz. śmierci.
       2. + Alojzy Gąsiorek – od swatów Gałuszków.
7.00   + Bogdan Kliś do pogrzebu.
17.00   Adoracja połączona z Nabożeństwem różańcowym.
18.00   + Stefania i Karol Ćwiertnia z wnukiem Bartłomiejem.
 
I Piątek  2.X
6.30   1. + Władysława Kowalska w 5 rocz. śmierci z mężem Feliksem.
       2. + Stefania Muchewicz do pogrzebu.
7.00   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
17.30   Nabożeństwo różańcowe.
18.00   + Ks. Jerzy Grajny z rodzicami.

I Sobota  3.X
6.30    1. + Wiktoria Matejko z mężem.
        2. Władysław Gąsiorek do pogrzebu.
7.00    Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP.
13.00    Msza Św. ślubna.
14.00    Msza Św. ślubna.
17.30    Nabożeństwo różańcowe.
18.00    + Józef Glondys w rocz. śmierci z żoną Stefanią i zmarłych z rodziny.

XXVII Niedziela Zwykła  4.X
7.00   Za parafian.
9.00   + Czesław Sporysz w 6 rocz. śmierci z teściami i szwagrem Janem.
10.30   + Michalina Szpila w 2 rocz. śmierci z rodzicami z obu stron.
12.00   + Ludwika i Ananiasz Dubiel z rodzicami z obu stron.
16.00   Procesja różańcowa wokół kościoła.
17.00   + Franciszek Kołek z żoną Marią.