W sobotę 2 października rozpoczęły się w naszej parafii Misje Święte.

Procesja różańcowa na rozpoczęcie nabożeństw różańcowych w miesiącu październiku.

16 października 2021 r. w Domu Kultury o godz. 9:00 odbędzie się sympozjum naukowe „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła”.

Zachęcamy wszystkich, dorosłych, młodzież i dzieci, do takiego zorganizowania sobie czasu aby wziąć udział w naukach misyjnych.

Zamieszczamy plan prowadzenia modlitwy różańcowej w miesiącu październiku.

Św. Krzysztof patron podróżujących i kierowców, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, wzywa nas do rachunku sumienia - jakimi jesteśmy ludźmi, jako użytkownicy dróg?

Od 1 lipca br. można składać wnioski o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Tradycyjna Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę wyruszy z sześciu miejscowości naszej diecezji.