Siostry Kanoniczki Ducha Świętego
43- 354 Czaniec
ul. Kościelna 9
tel. 33/ 810 91 27

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego jest żeńska gałęzią Zakonu Ducha Świętego, który powstał w XII wieku, we Francji. Założycielem Zakonu jest bł. Gwidon z Montpellier. Szczegóły z historii, duchowości oraz charyzmatu Zgromadzenia można przeczytać na stronie internetowej Zgromadzenia: www.kanoniczki.pl , zapraszamy także na nasz fanpage: Siostry Kanoniczki Ducha Świętego.

Do Czańca siostry przybyły pod koniec października 1951 r. Sprowadzone zostały przez księdza proboszcza Jana Stachańczyka. Wieloletnie poszukiwania odpowiedniego miejsca zamieszkania zakończyły się osiedleniem w budynku przy ul. Kępa 3, należącym do dóbr parafialnych. Od 1977 r. siostry posiadały w domu Kaplicę z Najświętszym Sakramentem. W Parafii Św. Bartłomieja w Czańcu siostry pracowały wśród chorych, dzieci, w kościele angażując się przez to w życie parafii. W 2001 r. Zgromadzenie obchodziło złoty jubileusz 50-lecia pracy sióstr w Czańcu. W 2011 roku siotry przeprowadziły się do nowego domu przy ul. Kościelnej 9 gdzie wcześnej była plebania.

Obecnie siostry pracują w Szkole Podstawowej, w Przedszkolach jako nauczyciele religii. Poza tym dbają o wystrój kościoła; dekoracje kwiatowe, czystość bielizny kościelnej. Swoją codzienną modlitwą otaczają kościół lokalny, w którym przyszło im żyć i pracować oraz ludzi, z którymi współpracują i którym służą.
Siostry raz w miesiącu (soboty po południu) prowadzą w domu zakonnym w Czańcu dni skupienia dla młodzieży pragnącej pogłębić swoją wiarę i więź z Bogiem. Zapraszamy młodych, informacje na ten temat na FB: s Edyta Wesołowska
Obecną wspólnotę tworzą 4 siostry: przełożona domu - s. Antonina Wojdyła oraz siostry: s. Faustyna Tokarz, s. Augustyna Stasak i s. Edyta Wesołowska.

Ważniejsze adresy Zgromadzenia:
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków
Dom Nowicjatu
ul. Mickiewicza 129, 37-300 Leżajsk