Sobota, 27 listopada 2021 roku | Dzień Powszedni
Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła sympozjum naukowe w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła.
Odpusty związane z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych rozszerzone na cały listopad
W sobotę 2 października rozpoczęły się w naszej parafii Misje Święte.
Procesja różańcowa na rozpoczęcie nabożeństw różańcowych w miesiącu październiku.
16 października 2021 r. w Domu Kultury o godz. 9:00 odbędzie się sympozjum naukowe „Dzieje Czańca i czanieckiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła”.
Zachęcamy wszystkich, dorosłych, młodzież i dzieci, do takiego zorganizowania sobie czasu aby wziąć udział w naukach misyjnych.
Nowe konto bankowe parafii
Konto bankowe parafii Świętego Bartłomieja w Czańcu.
Bank Pekao 72 1240 4852 1111 0010 8755 8493
Doposażenie kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu, celem ochrony unikatowego dziedzictwa kultury. Celem projektu jest ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego (w tym wypadku średniowiecznego, gotyckiego obrazu Matki Boskiej Czanieckiej), który znajduje się w kościele p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Czańcu.
 • Obraz Czanieckiej Pani: nasz skarb

  W rzeczywistości są dwa różne obrazy

  Więcej
 • Orszak Trzech Króli w Czańcu

  Siódmy orszak w gminie Porąbka

  Więcej
 • Z "Gościem" w Czańcu

  Panorama parafii

  Więcej
 • Papieskie kuzynostwo

  Drzewo genealogiczne rodu Wojtyłów

  Więcej
 • 450 lat parafii w Czańcu

  Dziękczynną Eucharystię sprawował bp. Roman Pindel

  Więcej
 • Czaniecka parafia jak rodzina

  Parafianie z Czańca świętowali odpust

  Więcej