Czwartek, 24 maja 2018 roku

Pierwsze czytanie

1. czytanie (Jr 31, 31-34)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».
Oto słowo Boże.

Drugie czytanie

Psalm (Ps 110 (109), 1bcde. 2-3 (R.: por. 4b))

>

Rzekł Pan do Pana mego: * «Siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów * podnóżkiem stóp Twoich».Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: * «Panuj wśród swych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, † w blasku świętości, * z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
Oto słowo Boże.

Ewangelia

Mk 14, 22-25
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».
Oto słowo Pańskie.