7 NIEDZIELA ZWYKŁA
23.II.2020 r.
 1. Dziś ostatnia przed Wielkim Postem rozpoczynamy nabożeństwo 40-godzinne. Podam teraz program adoracji na dzień dzisiejszy. Dziś adorację rozpoczniemy od godz. 13.00 czyli po ostatniej Mszy Św. przedpołudniowej.
  13.00 - 14.00    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
  14.00 - 15.00    Straż Honorowa NSPJ, Koło Gospodyń
  15.00 - 15.30    Rodzice i dzieci klas III SP i kandydaci do bierzmowania
  15.30 - 16.30    Róże Różańcowe.
  16.30              Nieszpory Eucharystyczne
  17.00             Msza Św.
  Porządek adoracji na poniedziałek i wtorek jest w „Natanaelu Czanieckim”, na stronie internetowej i w gablotce. Prosimy, by adorację w wyznaczonych rejonach prowadziły te osoby, co w ubiegłych latach. Prosimy także, by rodzice dzieci z klas III  przyszli wraz z dziećmi oraz młodzież, kandydaci do bierzmowania byli obecni na swojej adoracji.
 2. Zachęcamy parafian do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przychodźmy tu do świątyni całymi rodzinami, aby czerpać z obfitości Bożego Serca.
 3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego będzie jutro w poniedziałek 24. II po Mszy Św. wieczornej w salce w Betanii. Serdecznie zapraszamy!
 4. W środę 26. II przypada „Środa Popielcowa”. Msze Św. w tym dniu będą o godz. 6.30; 8.00; 16.00 i 18.00 wszystkie z ceremonią posypania głów popiołem, na znak pokuty. Składka w tym dniu jako „Jałmużna postna” przeznaczona jest na cele charytatywne. W „Środę Popielcową” obowiązuje post ścisły co do ilości i co do jakości.
 5. Od środy popielcowej rozpoczyna się w Kościele liturgiczny okres Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Zachęcam wiernych do postu, jałmużny i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych.
 6. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i Nabożeństwo do Matki Bożej Czanieckiej. Zapraszamy do adoracji i na nabożeństwo wszystkich parafian a szczególnie parafian z II strony Domaczki z ul. Bratków, Bajecznej i Biwakowej. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań do MB Czanieckiej, które można wrzucić do puszki przy ołtarzu Św. Bartłomieja Ap. W czwartek przypada ostatni czwartek miesiąca i będzie odprawiona Msza Św. we wszystkich intencjach, w których modliliśmy się w miesiącu lutym.
 7. W czwartek również będzie spowiedź przed Bierzmowaniem dla Kandydatów, świadków i wszystkich chętnych od godz. 16.00 do 18.00. Serdecznie zapraszam!
 8. W czwartek kancelaria będzie czynna po Mszy Św. wieczornej od godz. 18.45. Popołudniu ze względu na spowiedź kancelaria nie będzie czynna.
 9. W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci będzie o godz. 16.00;  dla starszych o godz. 17.00  później bezpośrednio po Drodze Krzyżowej Msza Św. ok. godz. 17.45. Droga Krzyżowa dla wszystkich prowadzona przez młodzież będzie o godz. 19.00.
 10. W piątki w okresie Wielkiego Postu kancelaria parafialna nie będzie czynna.
 11. Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane baranki na stół wielkanocny i małe paschaliki jako pomoc potrzebującym.
 12. W niedziele Wielkiego Postu w naszym Kościele parafialnym o godz. 15.00 Droga Krzyżowa, o godz. 16.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym a po Gorzkich Żalach ok. godz. 16.50 Msza Św. wieczorna już bez kazania. Serdecznie zapraszam na te nabożeństwa wszystkich parafian a szczególnie młodzież i dzieci.
 13. Program prowadzenia Drogi Krzyżowej w niedzielę o godz. 15.00 jest zamieszczony w Natanaelu Czanieckim, na stronie internetowej parafii jak również wywieszony w gablotkach przy Kościele.
 14. W najbliższy piątek 28.II w naszej parafii rozpocznie się Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadzi Ks. Bp Piotr Greger. O godz. 17.00 Uroczyste wprowadzenie Ks. Biskupa do Kościoła, powitanie i modlitwy przy powitaniu Ks. Bpa oraz sprawozdanie Proboszcza parafii, następnie Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży kl. VIII.
 15. W najbliższy piątek wyjątkowo, ze względu na rozpoczęcie Wizytacji Kanonicznej i Bierzmowanie, będzie tylko jedna Droga Krzyżowa dla wszystkich o godz. 16.00, którą poprowadzi Ksiądz. Na najbliższy piątek jest udzielona dyspensa od pokarmów mięsnych.
 16. W przyszłą niedzielę 1. III kolejny dzień Wizytacji Kanonicznej. Przez całą niedzielę kazania będzie głosił Ks. Bp Piotr Greger. Po Mszy Św. o godz. 7.00 Ks. Bp spotka się w Kościele z grupami dorosłych działającymi przy parafii. Serdecznie zapraszamy! Na godz. 10.30 zapraszamy dzieci i matki oczekujące potomstwa, na zakończenie tej Mszy Św. będzie specjalne błogosławieństwo Ks. Bpa dla dzieci i matek oczekujących potomstwa. O godz. 12.00 będzie Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bpa.
 17. Popołudniu w przyszłą niedzielę o godz. 14.00 będzie spotkanie Ks. Bpa z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą ds. Ekonomicznych na plebanii. Serdecznie zapraszam!
  O godz. 15.15 będzie spotkanie Ks. Bpa z grupami formacyjnymi dzieci i młodzieży działającymi przy parafii w salce katechetycznej. Zapraszamy młodzież i dzieci na to spotkanie. O godz. 16.00 będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Po Gorzkich Żalach Msza Św. o godz. 17.00.
 18. W przyszłą niedzielę wyjątkowo, ze względu na Wizytację, Drogi Krzyżowej o godz. 15.00 nie będzie.
 19. Dokładny plan Wizytacji Kanoniczej jest zamieszczony na str. internetowej w gablotkach i był zamieszczony w Natanaelu w zeszłym tygodniu.
 20. Dziś IV niedziela miesiąca i składka jest przeznaczona na potrzeby parafii i na ogrzewanie. „Bóg zapłać” za złożone ofiary na ten cel!
 21. Składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać” za sprzątanie Kościoła w minionym tygodniu. O pomoc w sprzątaniu i dekorowaniu Kościoła w tym tygodniu prosimy: w poniedziałek i w sobotę Rodzice młodzieży przystępującej do Bierzmowania.
 22. Ogłoszenie Wójta Gminy:  Mieszkańcy Gminy Porąbka, którzy w bieżącym roku zamierzają usunąć ze swoich posesji wyroby azbestowe i chcieliby skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie, mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Gminy w terminie do 13 marca bieżącego roku. Szczegółowe informacje na str. internetowej Urzędu Gminy i w Urzędzie.
 23. Wszystkim życzymy miłej niedzieli i dobrego tygodnia!