Będąc jednak ludźmi wiary, nie dajmy się przygnębić, ale z radością i wiarą przyjmijmy Chrystusa Zmartwychwstałego do naszych rodzin. Niech zaistniała sytuacja będzie dla nas okazją do pogłębienia naszych relacji w rodzinach i osobowej relacji z Bogiem.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - plik pdf

MODLITWA W RODZINIE W WIELKI CZWARTEK - plik pdf

MODLITWA W RODZINIE W WIELKI PIĄTEK - plik pdf

MODLITWA WIELKANOCNA W RODZINIE - plik pdf