W ostatnią niedzielę stycznia, w naszej parafii Czanieckiej, gościliśmy Zespół Regionalny Magurzanie z Łodygowic. Swoim śpiewem i muzyką góralską ubogacili liturgię mszy św. o godz. 10.30 i 12.00.

Zespół "Magurzanie" działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Założony został przez Krystynę Mikociak w 1984 r. Od 2011 r. prowadzony jest przez jej córkę Elżbietę Konior, która pełni funkcję zarówno kierownika jak i choreografa. Kierownikiem muzycznym jest Brygida Sordyl. Zarówno kierownictwo, jak wszyscy członkowie zespołu, wkładają całe serce w kultywowanie unikatowych tradycji własnego regionu oraz regionów ościennych. W skład zespołu wchodzi około 50 osobowa grupa nastoletnich i dorosłych tancerzy, wokalistów i muzyków. Ponadto w ramach zespołu działa około 50 osobowa grupa dziecięca Mali Magurzanie, w której dziewczynki i chłopcy od 6 roku życia uczą się szacunku do lokalnych tradycji i zwyczajów. W zespole prężnie rozwija się także grupa śpiewacza Magurzanki oraz dwie kapele. Dzięki współpracy obecnych i byłych członków, którzy często włączają się w działania zespołu, stał się on wielką, wielopokoleniową rodziną, której misją jest aktywne działanie na polu kultury ludowej, przede wszystkim swojej małej ojczyzny, czyli północno-zachodniej części Żywiecczyzny.
http://www.lodygowicegok.pl/zespol-regionalny-magurzanie